Doanh nhân Dương Quang Lư – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc (HKB):
Công ty CP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc (HKB):

Công ty CP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc (HKB):

Lựa chọn nông nghiệp trong chặng đường cùng quốc gia khởi nghiệp