BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016 kính mời quý cổ đông tham khảo

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016 kính mời quý cổ đông tham khảo

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016 kính mời cổ đông tham khảo
Công văn giải trình gửi sở giao dịch chứng khoán v/v chậm công bố thông tin theo công văn số 801/SDGHN-QLNY của SGDCK HN

Công văn giải trình gửi sở giao dịch chứng khoán v/v chậm công bố thông tin theo công văn số 801/SDGHN-QLNY của SGDCK HN

Công văn giải trình gửi sở giao dịch chứng khoán v/v chậm công bố thông tin theo công văn số 801/SDGHN-QLNY của SGDCK HN
Công ty CP Nông Nghiệp và Thực Phẩm Hà Nội - Kinh Bắc mời tham dự  Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2017

Công ty CP Nông Nghiệp và Thực Phẩm Hà Nội - Kinh Bắc mời tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2017

Công ty CP Nông Nghiệp và Thực Phẩm Hà Nội - Kinh Bắc mời tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2017
Thông báo chấp thuận của HNX về việc ông Trương Danh Hùng đăng ký mua 4.000.000 cổ phiếu của HKB

Thông báo chấp thuận của HNX về việc ông Trương Danh Hùng đăng ký mua 4.000.000 cổ phiếu của HKB

Thông báo chấp thuận của HNX về việc ông Trương Danh Hùng đăng ký mua 4.000.000 cổ phiếu của HKB
Thông báo chấp thuận của HNX về việc ông Đỗ Thái Anh đăng ký mua 2.000.000 cổ phiếu của HKB

Thông báo chấp thuận của HNX về việc ông Đỗ Thái Anh đăng ký mua 2.000.000 cổ phiếu của HKB

Thông báo chấp thuận của HNX về việc ông Đỗ Thái Anh đăng ký mua 2.000.000 cổ phiếu của HKB
Công văn gửi báo điện tử Vietsock

Công văn gửi báo điện tử Vietsock

Công văn gửi báo điện tử Vietsock
Công văn gửi báo điện tử Vietsock

Công văn gửi báo điện tử Vietsock

Công văn gửi báo điện tử Vietsock
Thông báo: người nội bộ đăng ký  mua Cổ phiếu HKB

Thông báo: người nội bộ đăng ký mua Cổ phiếu HKB

Ông Đỗ Thái Anh UVHDQT độc lập thông báo đăng ký mua 2.000.000 cp HKB...
Thông báo người nội bộ đăng ký  mua cổ phiếu HKB

Thông báo người nội bộ đăng ký mua cổ phiếu HKB

Ông Trương Danh Hùng (UVHDQT) thông báo đăng ký mua 4.000.000 cổ phiếu HKB...