Công văn giải trình gửi sở giao dịch chứng khoán v/v chậm công bố thông tin theo công văn số 801/SDGHN-QLNY của SGDCK HN

Công văn giải trình gửi sở giao dịch chứng khoán v/v chậm công bố thông tin theo công văn số 801/SDGHN-QLNY của SGDCK HN

Công văn giải trình gửi sở giao dịch chứng khoán v/v chậm công bố thông tin theo công văn số 801/SDGHN-QLNY của SGDCK HN
Công ty CP Nông Nghiệp và Thực Phẩm Hà Nội - Kinh Bắc mời tham dự  Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2017

Công ty CP Nông Nghiệp và Thực Phẩm Hà Nội - Kinh Bắc mời tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2017

Công ty CP Nông Nghiệp và Thực Phẩm Hà Nội - Kinh Bắc mời tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2017
Thông báo chấp thuận của HNX về việc ông Trương Danh Hùng đăng ký mua 4.000.000 cổ phiếu của HKB

Thông báo chấp thuận của HNX về việc ông Trương Danh Hùng đăng ký mua 4.000.000 cổ phiếu của HKB

Thông báo chấp thuận của HNX về việc ông Trương Danh Hùng đăng ký mua 4.000.000 cổ phiếu của HKB
Thông báo chấp thuận của HNX về việc ông Đỗ Thái Anh đăng ký mua 2.000.000 cổ phiếu của HKB

Thông báo chấp thuận của HNX về việc ông Đỗ Thái Anh đăng ký mua 2.000.000 cổ phiếu của HKB

Thông báo chấp thuận của HNX về việc ông Đỗ Thái Anh đăng ký mua 2.000.000 cổ phiếu của HKB
Công văn gửi báo điện tử Vietsock

Công văn gửi báo điện tử Vietsock

Công văn gửi báo điện tử Vietsock
Thông báo: người nội bộ đăng ký  mua Cổ phiếu HKB

Thông báo: người nội bộ đăng ký mua Cổ phiếu HKB

Ông Đỗ Thái Anh UVHDQT độc lập thông báo đăng ký mua 2.000.000 cp HKB...
Thông báo người nội bộ đăng ký  mua cổ phiếu HKB

Thông báo người nội bộ đăng ký mua cổ phiếu HKB

Ông Trương Danh Hùng (UVHDQT) thông báo đăng ký mua 4.000.000 cổ phiếu HKB...
Bảo trì trang website https://www.hkb.com.vn ngày 21/04/2017

Bảo trì trang website https://www.hkb.com.vn ngày 21/04/2017

Kính gửi: Quý khách hàng, Quý cổ đông của Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc. Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc xin thông báo: Trong thời gian vừa qua, trong qua website HKB.com.vn do công ty ADC Việt Nam quản trị đã xảy ra lỗi hệ thống nên không thể truy cập được...
Thông báo tới quý Cổ đông về công văn trả lời của Công ty Kiểm toán & Kế toán Hà Nội về nội dung BCKT của HKB

Thông báo tới quý Cổ đông về công văn trả lời của Công ty Kiểm toán & Kế toán Hà Nội về nội dung BCKT của HKB

Thông báo tới quý Cổ đông về công văn trả lời của Công ty Kiểm toán & Kế toán Hà Nội về nội dung Báo Cáo Kiểm Toán năm 2016 của HKB