Cà Phê

CÀ PHÊ ROBUSTA CHƯA RỬA LOẠI 1, CỠ SÀNG 18

CÀ PHÊ ROBUSTA CHƯA RỬA LOẠI 1, CỠ SÀNG 18

Độ ẩm: tối đa 12.5%
Tạp chất: tối đa 0.5%
Hạt đen và vỡ: tối đa 2 %
Trên sàng 18: tối thiểu 90%
Đóng gói: bao đay (trọng lượng net: 60kg)
Xuất xứ: Việt Nam
Cảng bốc hàng: Cảng Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÀ PHÊ ARABICA RỬA LOẠI 1, CỠ SÀNG 18

CÀ PHÊ ARABICA RỬA LOẠI 1, CỠ SÀNG 18

Độ ẩm: tối đa 12.5%
Tạp chất: tối đa 0.1%
Hạt vỡ: tối đa 0.5 %
Hạt đen: tối đa 0.5%
Trên sàng 18: tối thiểu 90%
Đóng gói: bao đay (trọng lượng net: 60kg)
Xuất xứ: Việt Nam
Cảng bốc hàng: Cảng Hồ Chí Minh, Việt Nam

 CÀ PHÊ ARABICA RỬA LOẠI 1, CỠ SÀNG 16

CÀ PHÊ ARABICA RỬA LOẠI 1, CỠ SÀNG 16

Độ ẩm: tối đa 12.5%
Tạp chất: tối đa 0.1%
Hạt vỡ: tối đa 0.5 %
Hạt đen: tối đa 0.5%
Trên sàng 16: tối thiểu 90%
Đóng gói: bao đay (trọng lượng net: 60kg)
Xuất xứ: Việt Nam
Cảng bốc hàng: Cảng Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÀ PHÊ ARABICA RỬA LOẠI 2, CỠ SÀNG 13

CÀ PHÊ ARABICA RỬA LOẠI 2, CỠ SÀNG 13

Độ ẩm: tối đa 13%
Tạp chất: tối đa 0.5%
Hạt vỡ: tối đa 1.0%
Hạt đen: tối đa 1.0%
Trên sàng 13: tối thiểu 90%
Đóng gói: bao đay (trọng lượng net: 60kg)
Xuất xứ: Việt Nam
Cảng bốc hàng: Cảng Hồ Chí Minh, Việt Nam

 

 
CÀ PHÊ ARABICA CHƯA RỬA LOẠI 1, CỠ SÀNG 16

CÀ PHÊ ARABICA CHƯA RỬA LOẠI 1, CỠ SÀNG 16

Độ ẩm: tối đa 13%
Tạp chất: tối đa 1.0%
Hạt vỡ: tối đa 2.0 %
Hạt đen: tối đa 2.0%
Trên sàng 16: tối thiểu 90%
Đóng gói: bao đay (trọng lượng net: 60kg)
Xuất xứ: Việt Nam
Cảng bốc hàng: Cảng Hồ Chí Minh, Việt Nam

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI - KINH BẮC

Add: Số 08 Lô TT03, Khu đô thị Hải Đăng City, Ngõ 2 Phố Hàm Nghi, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel: +84-2437877290 - Fax: +84-2437877291

Email: admin@hkb.com.vn - Website: www.hkb.com.vn www.hakinvest.com.vn