Cổ Phiếu Phát Hành

Cập nhật quy chế làm việc đại hội đồng cổ đông 2017

Cập nhật quy chế làm việc đại hội đồng cổ đông 2017

Ngày đăng 28/06/2017

Cập nhật quy chế làm việc đại hội đồng cổ đông 2017

Thông tin chi tiết
Mẫu đăng ký mua cổ phiếu phát hành thêm

Mẫu đăng ký mua cổ phiếu phát hành thêm

Ngày đăng 22/04/2016

Mẫu đăng ký mua cổ phiếu phát hành thêm

Thông tin chi tiết
Giấy phép chào bán cổ phiếu

Giấy phép chào bán cổ phiếu

Ngày đăng 22/04/2016

Giấy phép chào bán cổ phiếu

Thông tin chi tiết
Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng

Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng

Ngày đăng 22/04/2016

Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng

Thông tin chi tiết
 Mẫu chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm

Mẫu chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm

Ngày đăng 22/04/2016

Mẫu chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm

Thông tin chi tiết

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI - KINH BẮC

Add: Số 08 Lô TT03, Khu đô thị Hải Đăng City, Ngõ 2 Phố Hàm Nghi, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel: +84-2437877290 - Fax: +84-2437877291

Email: admin@hkb.com.vn - Website: www.hkb.com.vn www.hakinvest.com.vn