Điều lệ

Cập nhật quy chế làm việc đại hội đồng cổ đông 2017

Cập nhật quy chế làm việc đại hội đồng cổ đông 2017

Ngày đăng 28/06/2017

Cập nhật quy chế làm việc đại hội đồng cổ đông 2017

Thông tin chi tiết
Điều lệ Công ty

Điều lệ Công ty

Ngày đăng 22/04/2016

Điều lệ Công ty

Thông tin chi tiết

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI - KINH BẮC

Add: Số 08 Lô TT03, Khu đô thị Hải Đăng City, Ngõ 2 Phố Hàm Nghi, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel: +84-2437877290 - Fax: +84-2437877291

Email: admin@hkb.com.vn - Website: www.hkb.com.vn www.hakinvest.com.vn