CHỦ TỊCH HKB DƯƠNG QUANG LƯ THAM GIA HỘI ĐÀM CHÍNH SÁCH VỀ NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

NÔNG NGHIỆP LÀ MỘT NGÀNH CÓ LỢI THẾ QUỐC GIA CỦA VN, CHÚNG TA CÓ ĐIỀU KIỆN THỔ NHƯỠNG, KHÍ HẬU TỐT VÀ NGUỒN LAO ĐỘNG DỒI DÀO. TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN CÒN RẤT LỚN CHO MỘT THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN VÀ THỰC PHẨM HƠN 90 TRIỆU DÂN + THỊ TRƯỜNG XK VÀ CẠNH NƯỚC CÓ DÂN SỐ KHỔNG LỒ ĐANG THIẾU LƯƠNG THỰC VÀ NÔNG SẢN...LÀ TRUNG QUỐC.

TUY CHƯA ĐƯỢC ĐẦU TƯ NHIỀU NHƯNG NÔNG NGHIỆP LÀ NGÀNH CÓ THẶNG DƯ THƯƠNG MẠI LỚN NHẤT NƯỚC TA, KHOẢNG 7,5 TỶ USD/NĂM.

ĐỂ PHÁT HUY HƠN NỮA TIỀM NĂNG NGÀNH NÀY, CÒN NHIỀU ĐIỂM NGHẼN CẦN TÁI CƠ CẤU NHƯ SAU:

1- Chuyển sang quy mô sản xuất lớn bằng tích lũy đất đai để có thể công nghiệp hoá, ứng dụng được khoa học và công nghệ cao nhằm cải thiện chất lượng, giảm giá thành đặc biệt là có thể truy nguyên được nguồn xuất xứ, ràng buộc trách nhiệm đối với nhà sản xuất và phân phối.

2- Thiết chế hành lang pháp lý điều chỉnh mối quan hệ trong Nông nghiệp giữa Doanh nghiệp-Nhà Nông-Nhà Sản xuất vật tư..., quy định cho thuê đất, góp đất làm cổ phần... để tích lũy quỹ đất lớn...

3- Nhà nước kiến tạo thêm các chính sách ưu tiên và thúc đẩy đầu tư vào nông nghiệp như vốn, chính sách hạ điền tăng khả năng tiếp cận đất đai cho doanh nghiệp, tăng đòn bẩy về chính sách thuế, bảo hiểm và tín dụng cho nông nghiệp.

4- Xiết chặt quản lý và minh bạch hoá hệ thống phân phối nông sản và thực phẩm nhằm tạo điều kiện cho thực phẩm an toàn dễ tiếp cận người tiêu dùng hơn.

CẦN ĐỘT PHÁ TƯ DUY Ở CÁC KHÂU SAU:

1- NÔNG DÂN: Bỏ tập quán sản xuất manh mún bằng cách liên kết sản xuất tạo quy mô lớn ở mức công nghiệp hoá, công nghệ cao trong nông nghiệp. Sứ mệnh lịch sử về khoán sản, sản xuất manh mún đã hoàn thành sứ mệnh. Nay phải chuyển hướng sản xuất sang quy mô lớn, công nghiệp và ứng dụng công nghệ cao, sản xuất hàng hoá thương phẩm có chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm theo nhu cầu của thị trường. Cái yếu nhất của nông dân là kỷ luật sản xuất, trách nhiệm với sản phẩm mình làm ra, tránh hiện tượng mất an toàn vệ sinh thực phẩm như ngày nay-Nông dân đầu độc người tiêu dùng, nông thôn đầu độc thành phố, vô cảm với sức khỏe người tiêu dùng và giống nòi dân tộc. Việc liên kết sản xuất theo hướng công nghiệp hoá sẽ dần xoá bỏ tư duy sấu này của Nông dân.

2- NHÀ NƯỚC phải có quyết tâm chính trị cao trong tái cơ cấu nông nghiệp ví như phải làm cuộc cách mạng Nông Nghiệp Lần Thứ Ba trong các khâu như:

- Thay đổi chính sách hạ điền theo hướng tích tụ đất đai, thiết chế hành lang pháp lý tạo điều kiện cho liên kết sản xuất lớn và điều chỉnh mối quan hệ liên kết trong nông nghiệp như nhà nông, nhà khoa học, nhà nước và doanh nghiệp.

- Hướng doanh nghiệp làm trọng tâm trong việc ban hành chính sánh thúc đẩy nông nghiệp như tiếp cận quỹ đất, ứng dụng khoa học, liên kết sản xuất, phân phối và tiêu thụ sản phẩm.

- Nhà nước phải tăng cường quản lý về chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn vệ sinh thực phẩm, khuyến khích khâu phân phối chính quy theo chuỗi từ sản xuất đến tiêu dùng và áp dụng chính sách truy nguyên nguồn xuất xứ hàng hoá.

3- DOANH NGHIỆP cần thay đổi tư duy theo hướng liên kết cùng khai thác chuỗi giá trị trong nông nghiệp từ khâu giống, sản xuất vật tư, trồng trọt đến phản phối hàng hoá.

4 - NHÀ KHOA HỌC cần thay đổi theo hướng made to order của doanh nghiệp, tránh hiện tượng các công trình nghiên cứu xong để vào ngăn kéo. Làm khoa học trong nông nghiệp cần phải lội xuống ruộng, tránh hiện tượng công trình khoa học cho nông nghiệp là sản phẩm được làm 100% từ phòng máy lạnh, điều hoà nhiệt độ. Tránh hiện tượng nông dân có những phát kiến khoa học vượt trội hơn các nhà khoa học trong giai đoạn vừa qua. Tư duy khoa học ứng dụng và kinh doanh khoa học phù hợp vào lúc này.

NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM CÒN RẤT NHIỀU VIỆC PHẢI LÀM, CHÍNH VÌ VẬY MÀ CƠ HỘI CHO DOANH NGHIỆP, NGƯỜI SẢN XUẤT ...TRONG NÔNG NGHIỆP CÒN RẤT NHIỀU. NẾU NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP, NHÀ KHOA HỌC VÀ NHÀ NƯỚC XÁC ĐỊNH NGHIÊM TÚC TIÊM NĂNG CỦA NGÀNH NÔNG NGHIỆP THÌ MỘT HECTA SẢN XUẤT CÓ THỂ ĐEM LẠI LỢI NHUẬN TỪ VÀI TRĂM TRIỆU ĐẾN CẢ TỶ ĐỒNG. TRONG KHI NẾU NGƯỜI DÂN ĐI LÀM CÔNG NHÂN CHO CÁC NGÀNH SX, GIA CÔNG... THÌ CHỈ CÓ THỂ CÓ THU NHẬP VÀI CHỤC TRIỆU/Năm. HÃY NGHIÊM TÚC NGHĨ VỀ NÔNG NGHIỆP, LÀM NÔNG NGHIỆP, NƠI LỢI THẾ VIỆT NAM ĐANG CÓ.

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI - KINH BẮC

Add: Số 08 Lô TT03, Khu đô thị Hải Đăng City, Ngõ 2 Phố Hàm Nghi, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel: +84-2437877290 - Fax: +84-2437877291

Email: admin@hkb.com.vn - Website: www.hkb.com.vn www.hakinvest.com.vn