Thông báo tới quý Cổ đông về công văn trả lời của Công ty Kiểm toán & Kế toán Hà Nội về nội dung BCKT của HKB

 Thưa các quý Cổ đông,

Gần đây, Công ty CP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc (mã cổ phiếu HKB) có nhận được  thông tin phản hồi của một số Cổ đông về nội dung Báo Cáo Kiểm Toán năm 2016 có một số sai sót được phản ánh trên một số trang tin điện tử. Ngay lập tức, để bảo vệ quyền lợi của Cổ đông, Công ty đã có công văn phản ánh sang đơn vị kiểm toán xem xét lại về việc này.

Đơn vị kiểm toán đã xem xét lại và cuối giờ chiều ngày hôm nay phía đơn vị kiểm toán đã có công văn trả lời cho HKB và đề nghị cho thay thế Báo Cáo Kiểm Toán Hợp Nhất năm 2016 sau một thời gian soát xét cẩn trọng. 

Nay Công ty xin thông báo tới quý cổ đông nội dung Công văn trả lời và đính kèm trang điều chỉnh về Báo Cáo Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Hợp Nhất năm 2016 của Công ty kiểm toán. Trong đó, đơn vị kiểm toán đã có điều chỉnh một số sai sót về lỗi chính tả.... và đã giải thích lý do dẫn đến những sai sót cần điều chỉnh để BCKT được hoàn hảo hơn. Như vậy, nội dung báo cáo kiểm toán không có gì thay đổi lớn ngoài một số những lỗi nhỏ. 

 Vậy kính báo quý cổ đông được biết.

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác và đồng hành của quý Cổ đông.

 * Đính kèm dưới đây là công văn trả lời và trích lục trang điều chỉnh Báo Cáo Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Hợp Nhất năm 2016 của đơn vị kiểm toán.

Ban quan hệ cổ đông

Công ty CP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI - KINH BẮC

Add: Số 08 Lô TT03, Khu đô thị Hải Đăng City, Ngõ 2 Phố Hàm Nghi, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel: +84-2437877290 - Fax: +84-2437877291

Email: admin@hkb.com.vn - Website: www.hkb.com.vn www.hakinvest.com.vn