CÀ PHÊ ARABICA CHƯA RỬA LOẠI 1, CỠ SÀNG 16

CÀ PHÊ ARABICA CHƯA RỬA LOẠI 1, CỠ SÀNG 16

Độ ẩm: tối đa 13%
Tạp chất: tối đa 1.0%
Hạt vỡ: tối đa 2.0 %
Hạt đen: tối đa 2.0%
Trên sàng 16: tối thiểu 90%
Đóng gói: bao đay (trọng lượng net: 60kg)
Xuất xứ: Việt Nam
Cảng bốc hàng: Cảng Hồ Chí Minh, Việt Nam

 

Sản phẩm khác

CÀ PHÊ ROBUSTA CHƯA RỬA LOẠI 1, CỠ SÀNG 18

CÀ PHÊ ROBUSTA CHƯA RỬA LOẠI 1, CỠ SÀNG 18

Độ ẩm: tối đa 12.5%
Tạp chất: tối đa 0.5%
Hạt đen và vỡ: tối đa 2 %
Trên sàng 18: tối thiểu 90%
Đóng gói: bao đay (trọng lượng net: 60kg)
Xuất xứ: Việt Nam
Cảng bốc hàng: Cảng Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÀ PHÊ ARABICA RỬA LOẠI 1, CỠ SÀNG 18

CÀ PHÊ ARABICA RỬA LOẠI 1, CỠ SÀNG 18

Độ ẩm: tối đa 12.5%
Tạp chất: tối đa 0.1%
Hạt vỡ: tối đa 0.5 %
Hạt đen: tối đa 0.5%
Trên sàng 18: tối thiểu 90%
Đóng gói: bao đay (trọng lượng net: 60kg)
Xuất xứ: Việt Nam
Cảng bốc hàng: Cảng Hồ Chí Minh, Việt Nam

 CÀ PHÊ ARABICA RỬA LOẠI 1, CỠ SÀNG 16

CÀ PHÊ ARABICA RỬA LOẠI 1, CỠ SÀNG 16

Độ ẩm: tối đa 12.5%
Tạp chất: tối đa 0.1%
Hạt vỡ: tối đa 0.5 %
Hạt đen: tối đa 0.5%
Trên sàng 16: tối thiểu 90%
Đóng gói: bao đay (trọng lượng net: 60kg)
Xuất xứ: Việt Nam
Cảng bốc hàng: Cảng Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÀ PHÊ ARABICA RỬA LOẠI 2, CỠ SÀNG 13

CÀ PHÊ ARABICA RỬA LOẠI 2, CỠ SÀNG 13

Độ ẩm: tối đa 13%
Tạp chất: tối đa 0.5%
Hạt vỡ: tối đa 1.0%
Hạt đen: tối đa 1.0%
Trên sàng 13: tối thiểu 90%
Đóng gói: bao đay (trọng lượng net: 60kg)
Xuất xứ: Việt Nam
Cảng bốc hàng: Cảng Hồ Chí Minh, Việt Nam

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI - KINH BẮC

Add: Số 08 Lô TT03, Khu đô thị Hải Đăng City, Ngõ 2 Phố Hàm Nghi, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel: +84-2437877290 - Fax: +84-2437877291

Email: admin@hkb.com.vn - Website: www.hkb.com.vn www.hakinvest.com.vn