Nghị quyết Hội đồng quản trị

Nghị quyết số 04/2019/NQ-HDQT

Nghị quyết số 04/2019/NQ-HDQT

Ngày đăng 10/06/2019

Thống nhất nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thông tin chi tiết

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI - KINH BẮC

Add: Số 08 Lô TT03, Khu đô thị Hải Đăng City, Ngõ 2 Phố Hàm Nghi, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel: +84-2437877290 - Fax: +84-2437877291

Email: admin@hkb.com.vn - Website: www.hkb.com.vn www.hakinvest.com.vn