Nghị quyết Hội đồng quản trị

Đăng lại thông tin (Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐQT ngày 04/01/2018 )

Đăng lại thông tin (Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐQT ngày 04/01/2018 )

Ngày đăng 10/01/2018

Cập nhật/tải lại những thông tin – dữ liệu cũ đã mất do trang website của Công ty bị lỗi

Thông tin chi tiết

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI - KINH BẮC

Add: Số 08 Lô TT03, Khu đô thị Hải Đăng City, Ngõ 2 Phố Hàm Nghi, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel: +84-2437877290 - Fax: +84-2437877291

Email: admin@hkb.com.vn - Website: www.hkb.com.vn www.hakinvest.com.vn