Thông báo Cổ Đông

THÔNG BÁO NGHỈ LÀM VIỆC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID19

THÔNG BÁO NGHỈ LÀM VIỆC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID19

Ngày đăng 31/03/2020

Thời gian từ 17h ngày 31/03/2020 đến ngày 15/04/2020.

Thông tin chi tiết
Công văn xin gia hạn nộp BCTC kiểm toán 2019

Công văn xin gia hạn nộp BCTC kiểm toán 2019

Ngày đăng 30/03/2020

Công văn xin gia hạn nộp BCTC kiểm toán 2019

Thông tin chi tiết
Thông báo thay đổi người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin

Thông báo thay đổi người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin

Ngày đăng 19/02/2020

Thông báo thay đổi người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin

Thông tin chi tiết
Giải trình chậm công bố thông tin của Sở Giao dịch chứng khoán HN

Giải trình chậm công bố thông tin của Sở Giao dịch chứng khoán HN

Ngày đăng 19/02/2020

Giải trình chậm công bố thông tin của Sở Giao dịch chứng khoán HN

Thông tin chi tiết
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn

Ngày đăng 16/01/2020

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn

Thông tin chi tiết
Hợp đồng soát xét, kiểm toán

Hợp đồng soát xét, kiểm toán

Ngày đăng 27/12/2019

Hợp đồng soát xét, kiểm toán về việc Soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ kết thúc ngày 30/6/2019 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 của Công ty cổ phần nông nghiệp và thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc

Thông tin chi tiết
Hợp đồng soát xét, kiểm toán

Hợp đồng soát xét, kiểm toán

Ngày đăng 27/12/2019

Hợp đồng soát xét, kiểm toán về việc Soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ kết thúc ngày 30/6/2019 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 của Công ty cổ phần nông nghiệp và thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc

Thông tin chi tiết
Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý II/2019 so với cùng kỳ năm trước

Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý II/2019 so với cùng kỳ năm trước

Ngày đăng 22/07/2019

Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý II/2019 so với cùng kỳ năm trước

Thông tin chi tiết

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI - KINH BẮC

Add: Số 08 Lô TT03, Khu đô thị Hải Đăng City, Ngõ 2 Phố Hàm Nghi, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel: +84-2437877290 - Fax: +84-2437877291

Email: admin@hkb.com.vn - Website: www.hkb.com.vn www.hakinvest.com.vn