Thông báo Cổ Đông

Công văn số 05/2020/TB-HKB về ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Công văn số 05/2020/TB-HKB về ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Ngày đăng 06/07/2020

Công văn số 05/2020/TB-HKB về ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Thông tin chi tiết
NGHỊ QUYẾT HĐQT SỐ 02/2020 VỀ VIỆC TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

NGHỊ QUYẾT HĐQT SỐ 02/2020 VỀ VIỆC TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Ngày đăng 06/07/2020

NGHỊ QUYẾT HĐQT SỐ 02/2020 VỀ VIỆC TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Thông tin chi tiết
THÔNG BÁO NGHỈ LÀM VIỆC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID19

THÔNG BÁO NGHỈ LÀM VIỆC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID19

Ngày đăng 31/03/2020

Thời gian từ 17h ngày 31/03/2020 đến ngày 15/04/2020.

Thông tin chi tiết
Công văn xin gia hạn nộp BCTC kiểm toán 2019

Công văn xin gia hạn nộp BCTC kiểm toán 2019

Ngày đăng 30/03/2020

Công văn xin gia hạn nộp BCTC kiểm toán 2019

Thông tin chi tiết

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI - KINH BẮC

Add: Số 08 Lô TT03, Khu đô thị Hải Đăng City, Ngõ 2 Phố Hàm Nghi, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel: +84-2437877290 - Fax: +84-2437877291

Email: admin@hkb.com.vn - Website: www.hkb.com.vn www.hakinvest.com.vn