Thông báo Cổ Đông

Tờ trình đề cử thành viên HĐQT và thành viên Bạn kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024

Tờ trình đề cử thành viên HĐQT và thành viên Bạn kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024

Ngày đăng 19/06/2019

Tờ trình đề cử thành viên HĐQT và thành viên Bạn kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024

Thông tin chi tiết
Thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Ngày đăng 19/06/2019

Thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thông tin chi tiết
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Ngày đăng 13/06/2019

Tài liệu họp trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thông tin chi tiết
Thông báo giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thông báo giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Ngày đăng 03/06/2019

giấy mời họp, giấy xác nhận tham dự, giấy ủy quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thông tin chi tiết

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI - KINH BẮC

Add: Số 08 Lô TT03, Khu đô thị Hải Đăng City, Ngõ 2 Phố Hàm Nghi, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel: +84-2437877290 - Fax: +84-2437877291

Email: admin@hkb.com.vn - Website: www.hkb.com.vn www.hakinvest.com.vn