Thông báo Cổ Đông

Công văn số 05/2020/TB-HKB về ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Công văn số 05/2020/TB-HKB về ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Ngày đăng 06/07/2020

Công văn số 05/2020/TB-HKB về ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Thông tin chi tiết
NGHỊ QUYẾT HĐQT SỐ 02/2020 VỀ VIỆC TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

NGHỊ QUYẾT HĐQT SỐ 02/2020 VỀ VIỆC TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Ngày đăng 06/07/2020

NGHỊ QUYẾT HĐQT SỐ 02/2020 VỀ VIỆC TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Thông tin chi tiết

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI - KINH BẮC

Add: Số 08 Lô TT03, Khu đô thị Hải Đăng City, Ngõ 2 Phố Hàm Nghi, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel: +84-2437877290 - Fax: +84-2437877291

Email: admin@hkb.com.vn - Website: www.hkb.com.vn www.hakinvest.com.vn