Thông báo Cổ Đông

Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý II/2019 so với cùng kỳ năm trước

Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý II/2019 so với cùng kỳ năm trước

Ngày đăng 22/07/2019

Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý II/2019 so với cùng kỳ năm trước

Thông tin chi tiết
Báo cáo quản trị Công ty bán niên 2019

Báo cáo quản trị Công ty bán niên 2019

Ngày đăng 02/07/2019

Báo cáo quản trị Công ty bán niên 2019

Thông tin chi tiết
Cung cấp thông tin Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024

Cung cấp thông tin Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024

Ngày đăng 02/07/2019

Cung cấp thông tin Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 Công ty CP Nông nghiệp và Thực Phẩm Hà Nội - Kinh Bắc

Thông tin chi tiết
Cung cấp thông tin Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024

Cung cấp thông tin Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024

Ngày đăng 02/07/2019

Cung cấp thông tin Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 Công ty CP Nông nghiệp và Thực Phẩm Hà Nội - Kinh Bắc

Thông tin chi tiết
Biên bản họp bầu Ban Kiểm soát Công ty CP Nông nghiệp và Thực Phẩm Hà Nội - Kinh Bắc

Biên bản họp bầu Ban Kiểm soát Công ty CP Nông nghiệp và Thực Phẩm Hà Nội - Kinh Bắc

Ngày đăng 28/06/2019

Biên bản họp bầu Ban Kiểm soát Công ty CP Nông nghiệp và Thực Phẩm Hà Nội - Kinh Bắc số 01/BK/2019 ngày 28/6/2019

Thông tin chi tiết
Tờ trình đề cử thành viên HĐQT và thành viên Bạn kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024

Tờ trình đề cử thành viên HĐQT và thành viên Bạn kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024

Ngày đăng 19/06/2019

Tờ trình đề cử thành viên HĐQT và thành viên Bạn kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024

Thông tin chi tiết
Thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Ngày đăng 19/06/2019

Thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thông tin chi tiết
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Ngày đăng 13/06/2019

Tài liệu họp trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thông tin chi tiết
Thông báo giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thông báo giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Ngày đăng 03/06/2019

giấy mời họp, giấy xác nhận tham dự, giấy ủy quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thông tin chi tiết

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI - KINH BẮC

Add: Số 08 Lô TT03, Khu đô thị Hải Đăng City, Ngõ 2 Phố Hàm Nghi, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel: +84-2437877290 - Fax: +84-2437877291

Email: admin@hkb.com.vn - Website: www.hkb.com.vn www.hakinvest.com.vn