Thông báo Cổ Đông

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn

Ngày đăng 16/01/2020

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn

Thông tin chi tiết
Hợp đồng soát xét, kiểm toán

Hợp đồng soát xét, kiểm toán

Ngày đăng 27/12/2019

Hợp đồng soát xét, kiểm toán về việc Soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ kết thúc ngày 30/6/2019 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 của Công ty cổ phần nông nghiệp và thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc

Thông tin chi tiết
Hợp đồng soát xét, kiểm toán

Hợp đồng soát xét, kiểm toán

Ngày đăng 27/12/2019

Hợp đồng soát xét, kiểm toán về việc Soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ kết thúc ngày 30/6/2019 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 của Công ty cổ phần nông nghiệp và thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc

Thông tin chi tiết
Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý II/2019 so với cùng kỳ năm trước

Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý II/2019 so với cùng kỳ năm trước

Ngày đăng 22/07/2019

Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý II/2019 so với cùng kỳ năm trước

Thông tin chi tiết
Báo cáo quản trị Công ty bán niên 2019

Báo cáo quản trị Công ty bán niên 2019

Ngày đăng 02/07/2019

Báo cáo quản trị Công ty bán niên 2019

Thông tin chi tiết
Cung cấp thông tin Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024

Cung cấp thông tin Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024

Ngày đăng 02/07/2019

Cung cấp thông tin Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 Công ty CP Nông nghiệp và Thực Phẩm Hà Nội - Kinh Bắc

Thông tin chi tiết
Cung cấp thông tin Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024

Cung cấp thông tin Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024

Ngày đăng 02/07/2019

Cung cấp thông tin Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 Công ty CP Nông nghiệp và Thực Phẩm Hà Nội - Kinh Bắc

Thông tin chi tiết

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI - KINH BẮC

Add: Số 08 Lô TT03, Khu đô thị Hải Đăng City, Ngõ 2 Phố Hàm Nghi, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel: +84-2437877290 - Fax: +84-2437877291

Email: admin@hkb.com.vn - Website: www.hkb.com.vn www.hakinvest.com.vn