Thông báo Cổ Đông

(TÀI LIỆU BỔ SUNG) Tờ trình số 07

(TÀI LIỆU BỔ SUNG) Tờ trình số 07

Ngày đăng 24/11/2020

Về việc hợp tác, liên doanh, liên kết với công ty cổ phần BCG Enerergry thực hiện dự án điện mặt trời tại tiểu khu 228, xã EaBung, huyện Ea Sup, tỉnh Đắk Lăk

Thông tin chi tiết

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI - KINH BẮC

Add: Số 08 Lô TT03, Khu đô thị Hải Đăng City, Ngõ 2 Phố Hàm Nghi, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel: +84-2437877290 - Fax: +84-2437877291

Email: admin@hkb.com.vn - Website: www.hkb.com.vn www.hakinvest.com.vn