Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Biên bản kiểm phiếu; Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Biên bản kiểm phiếu; Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Ngày đăng 28/06/2019

Biên bản kiểm phiếu; Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Thông tin chi tiết
Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2019/ĐHĐCĐ/HKB ngày 28/6/2019

Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2019/ĐHĐCĐ/HKB ngày 28/6/2019

Ngày đăng 28/06/2019

Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thông tin chi tiết

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI - KINH BẮC

Add: Số 08 Lô TT03, Khu đô thị Hải Đăng City, Ngõ 2 Phố Hàm Nghi, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel: +84-2437877290 - Fax: +84-2437877291

Email: admin@hkb.com.vn - Website: www.hkb.com.vn www.hakinvest.com.vn