Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Biên bản kiểm phiếu; Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Biên bản kiểm phiếu; Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Ngày đăng 28/06/2019

Biên bản kiểm phiếu; Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Thông tin chi tiết
Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2019/ĐHĐCĐ/HKB ngày 28/6/2019

Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2019/ĐHĐCĐ/HKB ngày 28/6/2019

Ngày đăng 28/06/2019

Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thông tin chi tiết
Đăng lại thông tin đã mất (Nghị quyết và Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)

Đăng lại thông tin đã mất (Nghị quyết và Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)

Ngày đăng 28/11/2017

THÔNG BÁO: Cập nhật/tải lại những thông tin – dữ liệu cũ đã mất do trước kia trang website của Công ty bị sự cố/sập trang tin

Thông tin chi tiết
Nghị quyết ĐHĐ Cổ đông thường niên năm 2017

Nghị quyết ĐHĐ Cổ đông thường niên năm 2017

Ngày đăng 30/06/2017

Nghị quyết ĐHĐ Cổ đông thường niên năm 2017

Thông tin chi tiết

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI - KINH BẮC

Add: Số 08 Lô TT03, Khu đô thị Hải Đăng City, Ngõ 2 Phố Hàm Nghi, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel: +84-2437877290 - Fax: +84-2437877291

Email: admin@hkb.com.vn - Website: www.hkb.com.vn www.hakinvest.com.vn