Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI - KINH BẮC

Văn phòng giao dịch: Số 08 Lô TT03, Khu đô Thị Hải Đăng City, Ngõ 2 Phố Hàm Nghi, phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel: +84-2437877290 - Fax: +84-2437877291

Emails: sales@hkb.com.vn, admin@hkb.com.vn

Websites: www.hkb.com.vn     www.hakinvest.com.vn

Thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI - KINH BẮC

Add: Số 08 Lô TT03, Khu đô thị Hải Đăng City, Ngõ 2 Phố Hàm Nghi, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel: +84-2437877290 - Fax: +84-2437877291

Email: admin@hkb.com.vn - Website: www.hkb.com.vn www.hakinvest.com.vn