Bản cáo bạch

Bản cáo bạch 2015

Bản cáo bạch 2015

Ngày đăng 22/04/2016

Bản cáo bạch 2015

Thông tin chi tiết
Thông tin tóm tắt về Công ty

Thông tin tóm tắt về Công ty

Ngày đăng 22/04/2016

Thông tin tóm tắt về Công ty

Thông tin chi tiết
Bản Cáo Bạch 2016

Bản Cáo Bạch 2016

Ngày đăng 22/04/2016

Bản Cáo Bạch 2016

Thông tin chi tiết

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI - KINH BẮC

Add: Số 08 Lô TT03, Khu đô thị Hải Đăng City, Ngõ 2 Phố Hàm Nghi, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel: +84-2437877290 - Fax: +84-2437877291

Email: admin@hkb.com.vn - Website: www.hkb.com.vn www.hakinvest.com.vn